Класификация на делфините

Според настоящата класификация съществуват 36 съвременни вида делфини, повечето океански, но има и такива, които се срещат и в сладки води (да не се бъркат с Речните делфини). Към делфиновите се отнасят и видове, които разговорно се наричат китове (широкомуцунест делфин, косатки, гринди).

разред Cetacea - Китоподобни

одразред Odontoceti - Зъбати китове

семейство Delphinidae - Делфинови

род Peponocephala - широкомуцунести делфини
- Peponocephala electra - Широкомуцунест делфин
род Orcinus - косатки
- Orcinus orca - Косатка (голяма), орка, кит убиец
род Feresa - косатки фереза
- Feresa attenuata - Косатка джудже, фереза
род Pseudorca - малки косатки
- Pseudorca crassidens - Малка косатка, черна косатка
род Globicephala - гринди
- Globicephala melas - Обикновена гринда, черна гринда
Globicephala macrorhynchus - Тропическа гринда, късопера гринда
род Delphinus - обикновени делфини
- Delphinus delphis - Обикновен делфин
- Delphinus capensis - Дългомуцунест делфин
род Lissodelphis - китоподобни делфини
- Lissodelphis borealis - Северен китоподобен делфин
- Lissodelphis peronii - Южен китоподобен делфин
род Sotalia - делфини соталия
- Sotalia fluviatilis - Амазонски делфин соталия, тукуши
род Sousa - делфини суза, гърбати делфини
- Sousa chinensis - Китайски бял делфин, тихоокеански делфин суза
- Sousa plumbea (Sousa chinensis ssp.) - Индоокеански делфин суза
- Sousa teuszii - Камерунски делфин, западноафрикански (атлантически) делфин суза
род Stenella - петнисти делфини, стенели
- Stenella frontalis - Атлантически петнист делфин
- Stenella clymene - Делфин климена, късоклюна стенела
- Stenella attenuata - Пантропически петнист делфин
- Stenella longirostris - Дългоклюна стенела
- Stenella coeruleoalba - Ивичест делфин, синьо-бяла стенела
род Steno - грапавозъби делфини
- Steno bredanensis - Грапавозъб делфин
род Tursiops - афали
- Tursiops truncatus - Афала, афалина
- Tursiops aduncus (Tursiops truncatus ssp.) - Индо-тихоокеанска афала
род Cephalorhynchus - пъстри делфини
- Cephalorhynchus eutropia - Чилийски пъстър делфин
- Cephalorhynchus commersonii - Делфин на Комърсон , пъстър делфин
- Cephalorhynchus heavisidii - Делфин на Хевисайд
- Cephalorhynchus hectori - Делфин на Хектор, новозеландски пъстър делфин
род Grampus - сиви делфини, грампуси
- Grampus griseus - Голям сив делфин (грампус), делфин на Рисо
род Lagenodelphis - късомуцунести делфини
Lagenodelphis hosei - Саравакски делфин, късомуцунест делфин, делфин на Фрейзър
род Lagenorhynchus - тъпомуцунести делфини, късоглави делфини
- Lagenorhynchus acutus - Атлантически белостранен делфин
- Lagenorhynchus obscurus - Тъмен делфин
- Lagenorhynchus cruciger - Кръстоносен делфин, сив делфин
- Lagenorhynchus obliquidens - Тихоокеански белостранен делфин
- Lagenorhynchus australis - Южен делфин, делфин на Пийл
- Lagenorhynchus albirostris - Беломуцунест делфин
род Orcaella - делфини орцела
- Orcaella brevirostris - Иравадийски делфин, орцела
- Orcaella heinsohni - Австралийски тъпомуцунест делфин (нов вид описан 2005 г.)