Китайския речен делфин

На 30 август 2007 г., само няколко дни след като беше обявен за изчезнал беше сниман бозайник, който беше определен като делфин от Яндзъ.

Делфинът от Яндзъ ( Lipotes vexillifer ) или байджи както е известен още е първия голям воден бозайник, който изчезва от лицето на земята през последните 50 години. Dr Turvey от зоологическото дружество в Лондон отбелязва: "Изчезването на такъв уникален и харизматичен вид е шокираща трагедия. Делфина от Яндзъ беше забележителен бозайник, който се е отделил от другите видове преди около 20 милиона години."

В края на 2006 г. беше предприето обследване на ръкавите на Яндзъ, което покри цялия исторически ареал на вида, с цел да се заловят оцелелите делфини и да се преместят в близкото езеро, където да стартира програма за тяхното размножаване в плен. Начинанието претърпя пълен неуспех - учените бяха принудени да признаят - вида е изчезнал!

Делфина, който е сниман през август 2007 г. близо до град Тонглинг се оказва може би последния представител на този вид. Популацията ако има такава е далеч под критичния минимум, затова този уникален вид е фактически изчезнал. Основен фактор за изчезването му е както нарушаване на екосистемата, която обитава, така и измирането на много делфини заплетени в рибарски мрежи.