Хранене

Хранят се главно с риба и сепии. Основна плячка на обикновените делфини са малки пасажни риби. В Черно море това са скумрия, аншоа, хамсия, кефал и др. Разнообразяват менюто си и с ракообразни и мекотели. Косатките пък са типични хищници, освен риба, ловят и други морски бозайници, дори едри китове. Няма данни за канибализъм сред делфините.

Делфините използуват различни риболовни похвати, типични както за вида, така и за отделни популации от един и същи вид. Най-често риболовът е колективен, като стадото обгражда пасаж риба, сгъстяват го и животните се редуват да се хвърлят в средата на пасажа поглъщайки колкото се може повече риба. Друг път рибата се подплашва към по-плитки води, където е по-лесна за хващане. Атлантическите афали от крайбрежието на Южна Каролина са известни с това, че подплашват рибата към калните брегове на блатата и изскачат след нея за я оберат от брега, плъзгайки се след това без проблем обратно във водата. По подобен начин на Западния бряг на Южна Америка и косатки изскачат на удобни за целта плажове за да ловят морски лъвове. Други делфини пък предпочитат да удрят рибата с опашка зашеметявайки я, след което просто я обират.

Има сведения за взаимодействие в риболова между делфини и хора, които датират още от Древен Рим (Плиний Стари). В днешно време това може се види край бреговете на Лагуна, Санта Катарина, Бразилия, където делфини подгонват рибата към брега и оттам местните рибари при очаквания сигнал хвърлят мрежите си. За делфините остава рибата успяла да избегне мрежите.