Поведение на делфините

Делфините са смятани за едни от най-интелигентните същества на Земята. Въпреки многобройните научни изследвания проведени през годините върху тяхното поведение, както в плен, така и на свобода, техният интелект си остава загадка, на която скъпата модерна апаратура все още не е дала задоволителен отговор.

Делфините са известни с това, че са дружелюбно настроени към човека и някои от тях съзнателно търсят контакт с хората. Случва се стада делфини да съпътстват плавателни съдове в открито море, като се движат до самия нос на кораба порещ вълните.

Социално поведение

Делфините са социални животни живеещи на малки стада наброяващи дузина индивида, но при изобилие на храна се срещат и огромни многохилядни стада. Принадлежността към определено стадо обаче не е твърдо установена и някои индивиди сменят своята социална среда, като макар и рядко се срещат и делфини самотници. Все пак, всички китоподобни установяват силна връзка помежду си, не само на семейни, но и приятелски начала, като се наблюдава и междувидово взаимодействие и дори са известни случаи на междувидово сношение, резултат от което са няколко прословути делфини хибриди. Делфините са известни и със силно развитото си чувство за взаимопомощ; наранени или болни индивиди не се изоставят сами и дори активно им се помага да изплуват на повърхността за да дишат. Този своеобразен кодекс е общовалиден, помага се и на представители на други видове. Край бреговете на Нова Зеландия е наблюдаван делфин, наречен Моко, да помага на женски кашалот джудже с малко, насочвайки го през плитчините в които бил заседнал на няколко пъти. Явно широко разпространеното вярване, че делфините помагат на давещи се хора никак не е лишено от основание, а че предпазват хората от акули плувайки в кръг около тях е факт.

Въпреки всичко казано дотук в света на делфините не цари пълен мир и разбирателство. Понякога те проявяват и агресия един към друг. Възрастните мъжки са чест обект на нападки от страна на по-младите и понякога биват принуждавани да напуснат стадото. Има и регистрирани случаи на мъжки афали които нападат и убиват собствените си малки. Без видима причина някои делфини убиват близкородствените им морски свине и си ги подхвърлят във въздуха като играчка.

Общуване

Делфините комуникират помежду си издавайки голямо разнообразие от звуци чрез назални кухини разположени под дихателния им отвор. Най-общо може да се каже, че издават три вида звуци: честотно модулирани (FM) звуци, наричани просто подсвирвания, пулсиращи звуци и почуквания (кликове). Първите два вида звуци делфините използуват за да общуват, като се знае, че определени подсвирвания са индивидуално характерни и имат опознавателен характер (нещо като човешките имена). Кликовете пък имат ориентировъчен характер и се използуват за ехолокация, като се издават на серии, които се учестяват с приближаването на обекта към който е насочено вниманието на делфина. Ехолокационните кликове на делфините са едни от най-силните звуци издавани от животно.

Скокове и игра

Делфините често изскачат над водата, понякога изпълнявайки сложни акробатични фигури (виж Дългоклюна стенела). Все още не се знае с каква цел правят това, но по всичко личи, че го правят по-скоро за собствено удоволствие или като един вид ритуал. Скокът над водата дава възможност и за бърз поглед над повърхността.

Делфините са игриви същества, могат да бъдат видяни как се боричкат или да си подмятат разни предмети като водорасли или злощастни морски птици или морски костенурки. Делфините обичат също да яхват вълната, възползувайки се от крайбрежно вълнение или струята създавана от носа на кораб порещ вълните.

Сън

След като е необходимо да изплуват на повърхността за да дишат и в същото време да бъдат нащрек за евентуална опасност, делфините спят буквално с едно отворено око, като само едното полукълбо на мозъка им изпада в състояние на полудрямка. Делфините в плен обаче могат да си позволят да поспят като хората, държейки дихателния си отвор над повърхността с вроден рефлекс на удар с опашка. Дори упоени делфините несъзнателно се отбутват с опашака. В природата обаче не е известен случай на така заспал делфин.